Hjemmeside for din bedrift

Haugen media utvikler nettsteder fra grunnen av eller ved bruk av rammeverk, alt etter dine krav som kunde. Ved å utvikle på denne måten setter man ingen begrensninger på design og kan utforme alle elementer ved nettstedet etter spesifikke krav og ønsker.

Haugen media utvikler også nettsteder ved hjelp av rammeverket React.js og kan gjerne knytte sammen nettstedet som en komplett applikasjon med tilhørende database ved hjelp av Node.js og MongoDB.

Logo for bedre profilering

Haugen media utvikler logo for din bedrift, avanserte eller enkle. Ved bruk av photoshop og kreativitet vil din bedrift ende opp med en logo som forteller dine kunder hvem du er.

Webhost og webhotell

Haugen media vil selvsagt hjelpe deg med anskaffelse av domene og jobben med å få siden live på nettet, hovedsakelig benytter Haugen media seg av leverandøren SYSE til dette men kundens ønske blir selvsagt imøtekommet om det finnes spesifikke ønsker.